DIAGNOSTYKA

 

   Poprzez diagnostykę rozumiemy patrzenie na ciało przez pryzmat zastosowania takich narzędzi diagnostycznych jak:

 

1. Diagnostyka posturalna

2. Diagnostyka manualna

3. Diagnostyka stawowa

4. Diagnostyka funkcjonalna

5. Diagnostyka palpacyjna

6. Diagnostyka neurologiczna

7. Diagnostyka wzorców ruchowych

 

   Czyli jest to spojrzenie holistyczne na ciało, które pozwala określić źródło bólu, problemu i wskazać dokładne miejsce skutku. Ta diagnostyka to bardzo obszerne badanie ciała pod każdym kątem wieloma szkołami klinicznymi.

 

   Po przeprowadzonej diagnostyce i zastosowanych protokołach, prowokacjach następuje zniwelowanie problemu różnymi narzędziami - tak, aby wskazać przy jakiej metodzie klinicznej ciało reaguje najkorzystniej dla pacjenta.

 

   Następnie przekazujemy szereg ćwiczeń, które utrwalą bądź pogłębią bezproblemowy stan pacjenta.

 

Czego się dowiesz po diagnostyce:

 

1. Wady postawy

2. Odchylenia od normy

3. Zwiększone/ zmniejszone tony mięśniowe

4. Nadaktywność/Nieaktywność mięśniowa

5. Dysbalanse i towarzyszące zespoły

6. Odchylenia od zakresów długości (mięśniowa) i ruchomości (mięśniowa i stawowa)

7. Blokady stawowe wraz z/i ciasnoty towarzyszące

8. Stan kompleksu obręczy barkowej, kręgosłupa ,kompleksu miednicznego, kolan, stóp i ich wpływ na ciało

9. Stan psychofizyczny oraz przypuszczenia psychosomatyczne

 

   Diagnostyka podstawowa - obejmuje diagnostykę tylko obszarów wpływających na problem, testowanie narzędzi, zniwelowanie problemu oraz przekazanie podstawowych ćwiczeń - 1h

 

   Diagnostyka zaawansowana - obejmuje diagnostykę całego ciała, testowanie narzedzi, zniwelowanie problemu, przekazanie specjalistycznych ćwiczeń i ich nagranie. 2h

DIAGNOSTYKA