Cennik

Poniżej kilka przykładowych elementów gimnastyki sportowej, których progresja jest wykorzystywana w CrossFit

Jak wygląda proces współpracy?

 

1. Skontaktuj się ze mną za pośrednictwem social mediów, strony internetowej bądź pisząc e-mail na adres krystian.izert@gmail.com

 

2. Przeprowadzę wywiad, konsultację. Możliwe, że zostaniesz poproszony/a o przesłanie filmów, które mają na celu weryfikację poziomu zaawansowania danej (wybranej przez Ciebie) figury/progresji ćwiczenia.

 

3. W oparciu o konsultację, diagnostykę, limitację, poziom zaawansowania, słabe ogniwa przygotuję i udostępnię Tobie programowanie treningowe, które zostało skonstruowane pod Twoją osobę. Wraz z informacjami zawartymi w programie otrzymasz dostęp do filmików instruktażowych, które pokazują jak wykonać prawidłowo wskazane ćwiczenie.

 

4. W odpowiedzi na Twój feedback aktualizuję program i monitoruję Twój trening.

PLAN GIMNASTYCZNY
POD CROSSFIT

Jesteś zawodnikiem Crossfit?

 

Chcesz nauczyć się bądź zoptymalizować do perfekcji elementy gimnastyki sportowej, z których korzysta Twój sport?

 

 

Rozpiszę dla Ciebie programowanie jeżeli chcesz ulepszyć bądź nauczyć się (bezpieczenie i do perfekcji):

-> Muscle up (RMU/BMU/Glide Kip)
-> Stanie na rękach (Handstand)

-> Chodzenie w staniu na rękach (Walk HS)

-> Pompki w staniu na rękach (HSPU)
-> Wspinaczkę po linie (Rope Climb )

-> Przysiad na jednej nodze (Single Leg Squats/ Pistol)
-> Podciągnięcia na drążku bądź ringach gimnastycznych (Pull up)

-> Wspinanie nogami na ścianę do stania na rękach (Wall Climb)
-> T2B, K2E

-> ogólnej sprawności gimnastycznej 

 

 


Współpracuje od 2012r z osobami, które w swoich sportach korzystają z elementów gimnastyki sportowej tj. Aerial Hoop, CrossFit, Kalistenika, Street Workout, Aerial Silk, Akrobatyka, Joga, Pole Dance i inne.

 

Dzięki zdobytej wiedzy gimnastycznej w Polsce i za granicą oraz bogatego doświadczenia pracy treningowej z osobami dorosłymi, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności gimnastyczne - podopieczni realizujący treningi z rozpiski treningowej nie tylko perfekcyjnie opanowują pewne założone "skille", ale wchodzą na wyższy poziom sprawności w swoim sporcie - niejednokrotnie stając się bardziej sprawni i świadomi od samych trenerów.

Moi zawodnicy bardzo szybko, sprawnie i bezpieczenie osiągają cele treningowe. Wykorzystując wypracowane do perfekcji elementy gimnastyki sportowej dla osób dorosłych (np. system GST, TTT, GMB) w swoim sporcie są w stanie wejść na najwyższy poziom sprawności w CrossFit

Współpracuję z firmą TABATA SONG, która tworzy utwory muzyczne do tabat realizowanych w Crossficie. Zobacz mój poziom, umiejętności gimnastycznej z tej współpracy.